Vägunderhåll

Väghyvel

Man hyvlar vägen för att jämna till den och fylla igen hålor och spår. Vägen bomberas, dvs man gör en ås eller rygg mitt på vägen så att vatten ska rinna av vägen och ner i diket. Sedan sommarsaltar man vägen för att det inte ska ryka. En grusning av en grusväg innebär att den får ett helt nytt slitlager.

Halkbekämpning

Vi utför även snöplogning och halkbekämpning

Övrigt vägunderhåll

Vi utför kantskärning och reperationer av skogsvägar med hjullastare.
I samarbete med Mats-Inge Thuresson Entreprenad AB tillhandahåller vi även höjdröjning med klingor och buskröjning.