Vånga granit - Röd

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt. 
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Här finns mer bergkross i fler färger och storlekar.
Bjärlöv Granit - Grå
Diabas Gylsboda - Svart
Karlshamns Granit - Grå

Här kan du läsa mer om hemleveranser.


0.2.JPG

0/2

Denna storleken är bra som underlag för att lägga plattor i.


0.5.jpg

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.


0.8.JPG

0/8

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.


0.16.JPG

0/16

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.


0.30.JPG

0/30

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.


2.5.JPG

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.


5.8.JPG

5/8

 

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.


8.11.JPG

8/11

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.


11.16.JPG

11/16

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.


16.22.JPG

16/22

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.


20.50.JPG

20/50

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger.


50.100.JPG

50/100

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.