Sand/Grus

Sand/grus har många användningsområden.
Sandlådor, plattsättning, förstärkning, betongtillverkning samt dräneringar och vägar. 

Här kan du läsa mer om hemleveranser.


Mursand.JPG

Puts/Mursand

Denna sand kan bland annat användas till murbruk, sandlådor och till att putsa med.


Gjutgrus.JPG

Gjutgrus

Gjutgruset kan användas till att gjuta med eller blanda betong.


forstarkningsgrus.jpg

Förstärkningsgrus

Förstärkningsgrus kan användas till underbyggnad av hus/plan.


Tv 0,2-2.JPG

Tvättad 0,2/2

Kan användas till att dressa gräsytor med
och som filtersand.


Tv 0,2-4.JPG

Tvättad 0,2/4

Kan användas som fallsand under
gung-och lekställningar och som filtersand.


s.drän 0,2-8.JPG

Dränering 0,2/8

Kan användas som dräneringsmaterial
runt bl.a. dräneringsrör.