Gylsboda diabas - svart

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt. 
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Här finns mer bergkross i fler färger och storlekar.
Bjärlöv Granit - Grå
Vånga Granit -röd
Karlshamns Granit - Grå

Här kan du läsa mer om hemleveranser.


0.2.jpg

0/2

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i, skyddsfyllning för kablar och rör.


0.5.JPG

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.


0.8.JPG

0/8

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.


0.16.JPG

0/16

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.


0.32.JPG

0/32

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.


0.45.JPG

0/45

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.


2.5.JPG

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.


5.8.JPG

5/8

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.


8.11.JPG

8/11

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.


11.16.JPG

11/16

 

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering och gårdsplaner.


16.22.JPG

16/22

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.


32.55.JPG

32/55

Erosions skydd slänter.
Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.


55.130.2.JPG

55/130

Erosions skydd slänter.
Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.