Cookies och GDPR

It all started when…

En cookie är en datafil som lagras på besökarens dator. Den kan användas för att följa besökarens beteende på webbsidan. Våra cookies innehåller ingen personlig information utan får istället ett unikt samordningsnummer (bestående av bokstäver och siffror). Det rör sig med andra ord om pseudonymiserad information och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information (som vi kan ha i andra system) med cookie-informationen.

Genom att besöka och använda vår webbsida, samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som beskrivs på denna sida. 

Vi använder sig av cookies för att förbättra vår webbsida och köpupplevelse. De används också för att anpassa vår kommunikation och tjänster så att du får information och marknadsföring av ökad relevans för dig. Sessionscookies används främst för att registrera statistik över hur webbplatsen används, medan permanenta cookies används för att spara eventuella personliga inställningar, så att du slipper göra dessa varje gång du besöker vår webbplats.

Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018, vill vi upplysa dig om hur vi sparar information om dig hos oss.

Vi värnar om din integritet och skyddar därför de uppgifter eller annan nödvänding information som du lämnat till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. 

Dina uppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer, bg-pg och person/organisationsnummer finns tryggt förvarande i vårt ordersystem, bokföringssystem eller personalsystem och lagras i 10 år efter senaste avslutade uppdrag, affärsförbindelser eller beställning.

Detta för att på smidigast sätt kunna fullfölja framtida kontakter samt för att kunna besvara ev. frågor angående tidigare förbindelser.

Om du har frågor om vilka uppgifter som vi har sparat om just dig, eller om du vill radera alla personuppgifter rörande dig/ditt företag, kontakta då oss på lena.bjorklunds@bjorklundsgrus.se

I och med att du mottagit/läst detta meddelande har vi valt att inte avregistrera dig eller få din data bortplockad ur vårt system, godkänner du att vårt uppdaterade GDPR information har nått dig.

Med vänlig hälsning!
Br. Björklunds Grus AB